Thematisch onderwijs

Thematisch onderwijs

Kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaring

Door thematisch te werken leggen kinderen belangrijke dwarsverbanden, ook in hun hersenen! De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren. Op school werken wij daarom met Blink Wereld en Blink Lezen. 
 
Blink Wereld
De nieuwsgierigheid naar het onbekende. De verwondering als nieuwe werelden voor je opengaan. De wil om te weten waar je vandaan komt en over grenzen te kijken. Het zijn de redenen waarom kinderen de wereld willen ontdekken. 

Blink Wereld ondersteunt ons hierbij met lesmethodes voor wereldoriëntatie waarbij onderzoekend leren en ontdekkend leren het uitgangspunt zijn. We leren kinderen om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. Zodat ze actief hun kennis vergroten.

Binnen Blink Wereld vinden wij een goede balans tussen kennisoverdracht en ontdekkend en onderzoekend leren. 
 
Blink Lezen
Binnen ons leesonderwijs (bij zowel technisch als begrijpend lezen) staat hetzelfde thema als bij Blink Wereld centraal. De kinderen lezen de eerste twee weken van elk thema hetzelfde boek, de leerkracht leest een boek - passend bij het thema - voor, elke week staan er twee leeslessen centraal en binnen de minicolleges geeft de leerkracht  instructie over leesstrategieën. 

Met de leerkracht als regisseur krijgen de kinderen instructie voor technisch en begrijpend lezen en maken zij - middels verschillende werkvormen - de leeskilometers die nodig zijn. Dit alles binnen hetzelfde thema!