Iedere leerling kan optimaal werken op zijn eigen niveau

Iedere leerling kan optimaal werken op zijn eigen niveau

Werken op eigen niveau in de vertrouwde omgeving

De leerkracht in de klas differentieert in zijn of haar lessen. Ze doen dit door het stellen van vragen op diverse niveaus in hun instructie zodat ieder kind op zijn of haar niveau moet nadenken over de stof. Daarnaast wordt er in de les gekeken welke leerlingen al snel aan de slag kunnen met hun werk omdat ze de stof al begrijpen of welke leerlingen nog wat extra instructie nodig hebben. In de verwerking krijgen leerlinge die meer aankunnen verdiepende opdrachten.

Daarnaast werken we voor bepaalde vakken met Snappet. Met Snappet maken leerlingen opdrachten op hun eigen chromebook, zoals ze dat anders in een werkboek of schrift doen. In Snappet staan duizenden opdrachten. Er zijn opdrachten die bijvoorbeeld bij de instructie horen, alle leerlingen kunnen deze opdrachten maken. Daarnaast zijn er extra opdrachten. Als de leerling klaar is met de standaard opdrachten, gaat de leerling naar "het plusje". Bij het plusje krijgt de leerling opdrachten op zijn of haar niveau. Na een set van tien opdrachten wordt opnieuw het niveau bepaald van de leerling en krijgt hij of zij 10 nieuwe opdrachten die aansluiten bij het niveau. Het niveau van de leerling wordt per leerdoel bepaald. Een leerling kan bijvoorbeeld bij rekenen heel goed zijn in tafels, maar minder goed in rekenen met geld. Hij of zij zal dan in "het plusje" moeilijkere opdrachten krijgen bij de tafels, maar makkelijkere opdrachten bij het rekenen met geld. Snappet wordt ingezet voor rekenen, taal en spelling.
 
Tijdwinst voor leerling en leerkracht
Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een veel beter leerresultaat. Leerkrachten besparen tijd op tal van punten zoals nakijkwerk en administratie. Hierdoor is er meer ruimte voor maken van een goede lesvoorbereiding en het geven van persoonlijke, didactische ondersteuning.
 
Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht
Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk in kunnen spelen op de situatie in de klas.
 
Hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus
Adaptief werken leidt tot hogere leerresultaten. Dat is in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo hebben de Radboud Universiteit en Universiteit Twente beide onderzoek gedaan naar Snappet in opdracht van Kennisnet. De belangrijkste verklaringen zijn de feedbackmechanismen voor leerling en leerkracht en één van de belangrijkste uitgangspunten van Snappet: leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau (adaptief) laten werken.

Zowel het platform als de content van Snappet worden continue verbeterd met als belangrijkste doel het verhogen van leerresultaat voor alle leerlingen. Onze leerkrachten volgen scholing om het platform optimaal in te kunnen zetten.