Inclusief begaafdenbeleid

Inclusief begaafdenbeleid

Elk kind heeft unieke talenten

Op de Dick Brunaschool ontdekken de leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en wat ze nodig hebben om op te kunnen groeien in de toekomstige maatschappij. Dit doen ze door samen te werken, samen te leren en samen te leven. Dit geldt voor alle leerlingen op de Dick Brunaschool. 

Ons inclusieve begaafdenbeleid zorgt ervoor dat de meer- en hoogbegaafde kinderen een verrijkt en uitdagend aanbod krijgen, zowel binnen als buiten de groep, waarbij ook andere kinderen uit de klas aan kunnen sluiten. Inclusief onderwijs leidt tot een betere sociale ontwikkeling, heeft een positieve invloed op sociale acceptatie en leidt tot hogere onderwijsresultaten bij alle leerlingen. Een inclusieve school gaat ervan uit dat elk kind unieke talenten heeft.
 
Inclusief begaafdenbeleid voor de groepen 1 t/m 3

· Verrijking in de kernvakken (rekenen, taal en lezen) in de groep
· Verbreding bij wereldoriëntatie (BLINKwereld) in de groep
· Verbredende en verdiepende workshops van drie á vier weken die aansluiten bij thema's in de groep.

Inclusief begaafdenbeleid voor de groepen 4 t/m 8?

· Verrijking in de kernvakken (rekenen, taal, lezen en Engels) in de groep
· Extra begeleiding bij wereldoriëntatie (BLINKwereld) op het leerplein door de (hoog)begaafdheidsspecialist
· Verbredende en verdiepende workshops van drie á vier weken gedurende het gehele jaar.

Specialist meer- en hoogbegaafdheid en intern begeleider HB

Bij ons op school werken een specialist meer- en hoogbegaafdheid en een intern begeleider HB. 

                        ​  ​​​​            ​​           ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    
Marieke van der Linde                                                                       Malou Andriessen
Leerkracht meer- en hoogbegaafden                                         Intern begeleider HB