Opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur

Opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur

Buitenschoolse opvang voor kinderen van
Basisschool Dick Bruna en CBS TOV

Samenwerking met Quadrant Kindercentra
Kindcentrum Park Triangel heeft voor de opvang buiten de schooltijden een overeenkomst met Quadrant Kindercentra onder de naam bso Park Triangel. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang te beantwoorden en streven er naar om een passend aanbod te kunnen doen. Doordat de bso in het eigen gebouw zit, biedt het vooral voor jonge kinderen een rustige overgang tussen school- en bso-tijd. Voor een rondleiding of vragen kunt u bso Park Triangel bereiken via 0182 - 231238.      Waarom buitenschoolse opvang?

De tijd na school is erg waardevol. Juist door samen te spelen, samen niets doen, knutselen, samen onenigheden oplossen, stoeien en alles wat je doet als je niet op school bent, word je groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je nog meer. Quadrant biedt naast naschoolse opvang (uit school - 18.30 uur) ook voorschoolse opvang (van 7.30 uur tot aanvang school) én vakantieopvang (van 7.30 - 18.30 uur).
Quadrant Kindercentra is een stichting die al jaren kwalitatief goede kinderopvang in Gouda, Waddinxveen en omstreken biedt met het motto: 'samen voor het kind'. Samen met ouders en verzorgers willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als maatschappelijke onderneming werkt Quadrant veelvuldig samen met andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector. Hierdoor is onder andere het activiteitenaanbod divers en uitdagend.
 
Extra uitdaging voor 8+ kinderen
Als kinderen ouder worden, hebben zij vaker behoefte aan meer uitdaging, een andere omgeving en spelen met leeftijdsgenoten. Deze kinderen zijn van harte welkom op bso Vrijbuiters. Een sportieve, stoere bso bij voetbalvereniging ASW voor oudere kinderen. Kinderen van kindcentrum Park Triangel worden hier onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van Quadrant naartoe gebracht. Lekker op de eigen fiets. Hoe stoer is dat?
 
Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang?
Schrijf uw kind in via de website van Quadrant: www.quadrantkindercentra.nl of neem contact op met afdeling klantenservice via 0182-689 896 of info@quadrantkindercentra.nl voor meer informatie.
 
Peutergroep Park Triangel
De peutergroep is een plek waar peuters (vanaf 27 maanden) vanuit een veilige omgeving hun wereld een stukje kunnen uitbreiden, nieuwe uitdagingen kunnen vinden en contacten kunnen leggen met kinderen en volwassenen buiten hun familiekring.
Samen met Quadrant Kindercentra bieden we een goede voorbereiding voor de basisschool.
Tijdens een ochtend op de peutergroep spelen de kinderen in de verschillende hoeken (poppenhoek, autohoek, keuken, bouwhoek, etc.). Ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boekje te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. In de kring worden liedjes gezongen, lezen we een boekje of doen we samen een spelletje. Na de kring mogen de kinderen weer vrij spelen. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen in kleine groepjes activiteiten aan passend bij het thema.
Op de groep wordt ook fruit gegeten en gedronken. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan en waar nodig krijgen kinderen een schone luier. Buitenspelen hoort er ook bij! Ze kunnen zelf kiezen wat ze gaan doen: fietsen, rennen, ballen, krijten of spelen in de zandbak.
Samen spelen, ontdekken en ontwikkelen, doe je op de peutergroep.

Meer informatie over de peutergroep of direct inschrijven?
www.quadrantkindercentra.nl
Tel: 0182 - 689 896