YPE html>

Dick Brunaschool - Vreedzame School

Vreedzame School

Vreedzame School

Beoordeeld met vignet ''Gezonde School''

Onze school is een Vreedzame School. Dit betekent dat wij een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap aanbieden. Wij beschouwen de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en samen conflicten op te lossen.

De Vreedzame School is opgebouwd uit verschillende blokken en in alle groepen zijn er wekelijks Vreedzame Schoollessen. Al het geleerde wordt gedurende de hele dag toegepast. Kinderen uit groep 6 t/m 8 zijn op geleid als mediator en lopen pleinwacht tijdens de pauzes.

Deze goede aandacht op het welbevinden heeft geleid tot het vignet ''Gezonde School'' Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.  Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
 
Blok 1 - We horen bij elkaar 
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op 
Blok 3 - We hebben oor voor elkaar
Blok 4 - We hebben hart voor elkaar
Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij 
Blok 6 - We zijn allemaal anders