YPE html>

Dick Brunaschool - Een goede start op school

Een goede start op school

Een goede start op school

Hoe werkt het?

Aanmelden van kleuters (en overige leerlingen) is het hele jaar mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie, Jeroen van Kouwen of Annette van Zoelen. Tijdens een kennismakingsavond krijgt u informatie over de school. Na deze avond kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. Als u hierna kiest voor onze school, vult u het aanmeldformulier in en levert dit bij ons in. Daarna ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Wanneer uit de aanmelding blijkt dat uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind geplaatst op onze school. Deze plaatsing wordt definitief als de directeur het aanmeldformulier heeft ondertekend. U ontvangt vervolgens een bevestiging van inschrijving.  Wanneer uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft, bespreekt de school samen met u welke ondersteuning dit betreft en hoe de school deze ondersteuning kan bieden. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de school een andere passende onderwijsplek voor uw kind zoeken. Dit heet de zorgplicht. De termijn hiervoor is uiterlijk tien weken vanaf het moment van ondertekening van het aanmeldformulier.
 

Kennismaken

Enige tijd voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de groepsleerkracht u uit voor een eerste kennismaking. De leerkracht laat uw kind de klas zien en spreekt met u een aantal wenochtenden af, zodat uw kind alvast kan wennen. De eerste schooldag is de eerste dag na de vierde verjaardag.
 

Inschrijving

Indien uw kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zit, wordt er contact opgenomen om informatie op te vragen. Bij leerlingen die tussentijds wisselen van school nemen wij contact op met de huidige school van uw kind(eren). Daarna besluiten wij kinderen wel of niet in te schrijven. Na inschrijving vragen wij een onderwijskundig rapport op van uw kind(eren).