Wat wij onze leerlingen ook nog bieden

Wat wij onze leerlingen ook nog bieden

Creatief circuit

Alle kinderen beleven veel plezier aan ons creatief circuit. Wekelijks werken de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 een uur aan een uitdagende, creatieve opdracht. In kleine groepjes, bestaande uit kinderen van verschillende leeftijden, rouleren zij langs verschillende activiteiten als muziek, drama, tekenen, kooklessen, handvaardigheid, programmeren en techniek.
 

Met woorden in de weer

Woorden zijn erg belangrijk in het onderwijs; je hebt woorden nodig om elkaar te begrijpen en om kennis te verwerven. Woordenschatonderwijs neemt een heel belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Het loopt als een rode draad door alle klassenactiviteiten en vakken heen in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Het aanbieden van de woorden gebeurt volgens een vast patroon.

Vooraf wordt een aantal moeilijke woorden uit de lessen geselecteerd. Deze worden uitgebeeld en/of uitgelegd. Dit gebeurt met behulp van een toneelstukje of een filmpje, maar ook door woorden te zoeken die bij het woord horen. Deze woorden worden op de woordenmuur geplaatst. Doordat kinderen de woorden al begrijpen, snappen ze de les beter.


Nijntje diploma!

Het halen van een zwemdiploma voor jonge kinderen is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend, maar wel heel belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind.

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Nijntje hebben samen een leuk beweegprogramma voor jonge kinderen ontwikkeld: het Nijntje Beweegdiploma. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren kleuters de basis van bewegen en vooral dat bewegen leuk is! Deze lessen worden verzorgd door onze samenwerkingspartner TOOS Waddinxveen. 

Het Nijntje Beweegdiploma bestaat uit twee series van 20 lessen. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door gecertificeerde verenigingen. Na het doorlopen van de lessen krijgen kinderen het Nijntje Beweegdiploma. De lessen worden bij gymclubs in heel Nederland gegeven, maar  dus ook bij ons op school (tijdens het reguliere bewegingsonderwijs)!
 

Peuterspeelzaal Hummelhonk

In de school vindt u Hummelhonk. Deze peuterspeelzaal werkt aan het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige leiding. Hummelhonk is betrokken bij onze schoolactiviteiten. Hierdoor is er een goede doorgaande lijn. Hummelhonk is dagelijks geopend  van 8.30 tot en met 12.00 uur. Meer informatie kunt u vinden via Peuterspeelzalen Waddinxveen, afdeling planning & plaatsing: 0182 - 689 896 of info@quadrantkindercentra.nl