YPE html>

Dick Brunaschool - Nieuwbouw Triangel

Nieuwbouw Triangel

Nieuwbouw Triangel

Geduld wordt beloond!

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw.

Basisscholen Dick Bruna en Koningin Beatrix worden samen gehuisvest in nieuwbouwwijk Park Triangel. Er is een kavel gereserveerd voor onderwijs, peuterspeelzaal, buitenruimte en parkeerplaatsen. Quadrant Kindercentra zal de naschoolse opvang verzorgen en drie ruimtes voor kinderdagopvang realiseren.
_________________________________________


Na het doorlopen van de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure is de opdracht voor de bouw van de scholen, peuterspeelzaal, naschoolse opvang en kinderopvang in Park Triangel binnen de budgettaire kaders verleend aan BM Van Houwelingen BV, uit Hardinxveld Giessendam. Op 13 september jl is de aannemingsovereenkomst op feestelijke wijze ondertekend. De gemeente en de aannemer hebben overleg gevoerd over de voorbereidingen van de bouw. De aannemer heeft aangegeven dat het heiwerk kan starten in week 14 (1 april) 2019. In de periode daaraan voorafgaand zullen wel voorbereidende handelingen plaatsvinden. De aannemer verwacht dan de oplevering eind eerste kwartaal 2020. De omgevingsvergunning is op dit moment nog in behandeling bij de Omgevingsdienst. We verwachten dat deze binnen enkele weken wordt verleend.

Ondanks de latere start willen we met de aannemer in het voorbereidingstraject bekijken of er nog een mogelijkheid is om sneller op te leveren, zodat er voldoende tijd is voor de scholen om in de meivakantie 2020 naar Park Triangel te verhuizen.

_________________________________________
Eerder nieuws
De gemeente heeft mei 2018 ingestemd met een aanvullend bouwkrediet. Het is mooi om te constateren dat alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad unaniem achter de bouwplannen staan.

Het huidige kavel op de bouwlocatie is nog steeds leeg. De verwachting is dat de eerste paal eind 2018, begin 2019 geslagen gaat worden. Vanzelfsprekend maken wij hier een leuk moment van! De prognose van oplevering is op dit moment eind 2019, begin 2020. Wij kunnen niet wachten! Op dit moment vindt de aanbesteding plaats. Vier aannemers zijn geïnteresseerd om onze school te gaan bouwen. Eind juli hoopt de gemeente een aannemer te kunnen kiezen.

De architect voor de school is Frencken Scholl. Frencken Scholl heeft veel gesprekken gevoerd met de directie over de inrichting van het gebouw. Hier is een definitief ontwerp uit voortgekomen. Een deskundig bureau is in opdracht van de gemeente een verkeerscirculatieplan aan het opstellen. De werkgroep nieuwbouw én Corné de Geest (vertegenwoordiger uit de MR) zijn op schoolniveau nauw betrokken bij het proces.